Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhkmW6XnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Yola Education

To be the leading transformative and exemplary education pioneer

 • hZWYnJhkmW6XnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmlucJtnb7Cx

Company Menu

Why Yola Education?

WHY YOLA?

With the mission of “Changing lives through education”, YOLA promises to optimize and unlock the full potential of its students through a solid foundation of education.

THE POWER WITHIN YOU

YOLA is committed to maximizing and spreading the full potential of its students by constantly evoking and promoting their internal strengths and at the same time creating the best platform for young people perform to the best of their abilities. “The Power Within You” is meant to create and develop the potentials available within each person to achieve success with dedication, commitment and great effort.

Click HERE for more information

At Yola, we believe that people are the most important asset, so Yola always focuses on developing our employees and organizational culture.

Join us to find your POTENTIAL POWER!

Unlocking Your Potential

 • We are committed to maximizing and unlocking our employees’ full potential by inspiring and empowering our team members

Development Opportunities

 • Yola offers professional training courses to help employees develop their expertise and gain the opportunity to work and learn from experienced leaders.

Recognition and Rewards

 • Yola has a fair and transparent performance evaluation and reward system to recognize employees’ contributions.

Employee care

 • Comprehensive wellness package for employees and employees’ relatives.
 • Tuition discounts up to 90% for employees and their relatives.
 • 13th salary and performance bonus, staff trips, and more.


Click HERE for more information

MISSION

To be the leading transformative and exemplary education pioneer.

VISION

Part A
Yola creates a world where everyone is empowered to unlock their full potential.

Part B
Yola 2025
We enroll 500,000 students and reach 2 million people through education by providing awesome customer experience and employee satisfaction, and by living our core values.

CORE VALUES

Click HERE for more information

Life at Yola Education

Inside review about Yola Education

4.8
6 reviews
100%
employees recommend this company to friends
 • HR Admin Manager - 1588129907
  Pros: Opportunities- challenges-unlock potential- experience- shining
 • na - 1588129907
  Pros: - Có nhiều cơ hội để trải nghiệm, phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc. Sếp tốt, đồng nghiệp dễ thương, môi trường làm việc xịn sò với quy trình rõ ràng và sự gắn kết giữa các phòng ban vì mục tiêu chung của Yola. - Được học tiếng Anh với giá ưu đãi cho gđ và người thân. - Môi trường năng động với các bạn trẻ đầy nhiệt huyết và các anh/chị leader có tâm. - Giá trị văn hóa được chia sẻ và duy trì toàn công ty nên rất nhân văn là điều mình ấn tượng nhất tại Yola.
hZWYnJhkmW6XnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...